استاندارد های ورق و صفحه فولادی ASTM

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

استانداردهای ASTM برای سیم، نوارها، ورق و صفحه فولادی

این دسته از مشخصات استاندارد ASTM، ورق­ها، نوارها و صفحه های فولادی را که کاربردهای متنوعی دارند، خصوصیات انواع همه کاره از سیم­های فولادی مقاوم حرارتی و زنگ نزن، سیم­های گالوانیزه طراحی شده برای فنرهای مکانیکی، فولاد آلیاژی پوشش دهنده سیم ها و نظارت بر اندازه گیری صنعتی را پوشش می­دهد.

 

استانداردهای ASTM برای نوارها، ورق ها و صفحات فولادی
A109 مشخصات نوارهای فولادی، کربن استیل (با حداکثر 25/0 درصد)، نورد سرد (Cold-Rolled)
A167 مشخصات نوارها، صفحات و ورق های فولادی زنگ نزن و مقاوم حرارتی آلیاژی کروم – نیکل
A176 مشخصات نوارها، صفحات و ورق های فولادی زنگ نزن و مقاوم حرارتی آلیاژی کروم
A240 مشخصات نوارها، صفحات و ورق های فولادی زنگ نزن و مقاوم حرارتی آلیاژی کروم – نیکل برای مخازن تحت فشار
A262 روش هایی برای تشخیص استعداد (Susceptibility) به حمله بین دانه­ای (Intergranular Attack) در فولاد زنگ نزن آستنیتی
A263 مشخصات مقاومت خوردگی نوارها، صفحات و ورق های فولادی پوششی زنگ نزن آلیاژی کروم
A264 مشخصات مقاومت خوردگی نوارها، صفحات و ورق های فولادی پوششی زنگ نزن آلیاژی کروم – نیکل
A265 مشخصات صفحه های فولادی پوششی آلیاژ نیکل و بر پایه نیکل
A345 مشخصات فولادهای الکتریکی نورد تخت (Flat-Rolled) برای کاربردهای مغناطیسی
A370 روش آزمایش و تعارف برای تست های مکانیکی مربوط به محصولات فولادی
A380 کاربرد تمیزکاری، پاک کردن رسوب (Descaling) و غیرفعال کردن (Passivation) در قطعات، تجهیزات و سیستم های فولادی زنگ نزن
A414 مشخصات ورقه­های کربن استیل برای مخازن تحت فشار
A424 مشخصات ورق های فولادی برای لعاب پرسیلین (Porcelain Enameling)
A480 مشخصات الزامات کلی برای صفحات، ورق ها، و نوارهای فولادی مقاوم در برابر حرارت و فولاد زنگ نزن نورد تخت
A505 مشخصات الزامات کلی برای صفحات، ورق ها، و نوارهای فولاد آلیاژی نورد سرد و نورد گرم (Hot-Rolled)
A506 مشخصات صفحات، ورق ها، و نوارهای فولاد آلیاژی نورد سرد و نورد گرم، کیفیت ساختاری و کیفیت متقارن (Regular Quality)
A507 مشخصات ورق ها، و نوارهای فولاد آلیاژی نورد سرد و نورد گرم، کیفیت کششی (Drawing Quality)
A568 مشخصات الزامات کلی برای ورق های کربن استیل با استقامت بالا، آلیاژ کم، نورد سرد و نورد گرم
A604 روش تست برای تست Macroetch مربوط به الکترود مصرفی بیلت­ها و نوارهای فولادی ذوب مجدد (Remelted)
A606 مشخصات نوار و ورق فولادی، استقامت بالا، آلیاژ کم، نورد سرد و نورد گرم، با مقاومت خوردگی اتمسفری بهبود یافته
A635 مشخصات نوار و ورق فولادی با ضخامت دیواره کویل سنگین (Heavy-Thickness Coils) و نورد گرم
A659 مشخصات فولاد تجاری (CS)، ورق و نوار با کربن (حداکثر 16/0 تا 25/0 درصد) و به صورت نورد گرم
A666 مشخصات آنیلی کردن (Annealed) یا کار سرد برای ورق، نوار، صفحه و نوار تخت فولادی زنگ نزن آستنیتی
A682 مشخصات الزامات کلی برای نوارهای فولادی با کربن بالا و به صورت نورد سرد
A684 مشخصات نوار فولادی با کربن بالا و نورد سرد
A693 مشخصات سخت کاری رسوبی نوارها؛ ورق ها و صفحات فولادی مقاوم در برابر حرارت و فولاد زنگ نزن
A700 کاربرد بسته بندی کردن، نشانه گذاری، و روش های بارگزاری برای محصولات فولادی برای حمل و نقل داخلی
A702 مشخصات فنس ها و تورهای فولادی، ساخته شده به صورت داغ
A749 مشخصات الزامات کلی برای نوار فولادی، کربن استیل و با استقامت بالا، فولاد کم آلیاژ، فولاد نورد گرم
A751 روش های تست، کاربردها و ترمینولوژی آنالیزهای شیمیایی مربوط به محصولات فولادی
A763 کاربردهای تشخیص مستعد بود به حمله بین دانه ای در فولادهای زنگ نزن کم کربن
A793 مشخصات صفحات کف نورد فولادی زنگ نزن
A794 مشخصات فولاد تجاری (Commercial Steel)، ورق فولادی، کربن استیل (حداکثر 16/0 درصد تا 25/0 درصد) به صورت نورد سرد
A829 مشخصات صفحات فولاد آلیاژی ساختاری
A1008 مشخصات ورق کربن استیل نورد سرد، ساختاری، مواد آلیاژی کم با استقامت بالا با شکل­پذیری بهبود یافته، محلول سخت شده (Solution Hardened)، پخت سخت (Bake Hardenable)
A1011 مشخصات ورق و نوار کربن استیل نورد گرم، ساختاری، با استقامت بالا با شکل پذیری بهبود یافته و استقامت بسیار بالا
استانداردهای ASTM برای سیم­های فولادی
A227 مشخصات سیم های فولادی، کشش سرد برای سیم پیچ های مکانیکی
A228 مشخصات سیم های فولادی، کیفیت سیم پیچهای موسیقی (Music Spring)
A229 مشخصات سیم های فولادی، سیم پیچ های مکانیکی حرارت داده شده در روغن
A230 مشخصات سیم های فولادی، کیفیت سیم پیچ سوئیچ کربنی حرارت داده شده در روغن (Oil-Tempered)
A231 مشخصات سیم سیم پیچ فولاد آلیاژی کروم – وانادیم
A232 مشخصات سیم سوئیچ کیفی سیم پیچ فولاد آلیاژی کروم – وانادیم
A313 مشخصات سیم سیم پیچ های (Spring) فولادی زنگ نزن
A368 مشخصات سیم رشته ای (Strand) فولادی زنگ نزن
A401 مشخصات سیم های فولادی: آلیاژ کروم – سیلیکات
A407 مشخصات سیم های فولادی کشش سرد، برای سیم پیچ های نوع کویلی (Coiled-Type Springs)
A478 مشخصات سیم های تنیده و بافته (Weaving and Knitting) فولادی زنگ نزن کروم – نیکل
A492 مشخصات سیم کابلی (Rope) فولادی زنگ نزن
A493 مشخصات  فولادی زنگ نزن و مفتول های هیدینگ سرد (Cold Heading) و فورجینگ سرد (Cold Forging)
A510 مشخصات الزامات کلی برای مفتول ها و سیم های گرد درشت کربن استیل
A555 مشخصات الزامات کلی برای سیم ها و مفتول های سیمی فولادی زنگ نزن
A580 مشخصات سیم های فولادی زنگ نزن
A581 مشخصات مفتول ها و سیم های فولادی زنگ نزن بدون ماشین کاری (Free-Machining)
A679 مشخصات سیم فولادی با تنش مقاومتی بالا و با کشش سرد
A713 مشخصات سیم فولادی، فنرهای با کربن بالا، برای قطعات با عملیات حرارتی
A752 مشخصات الزامات کلی برای مفتول­ها و سیم گرد درشت (Coarse Round Wire) با فولاد آلیاژی
A764 مشخصات سیم های کربن استیل پوشش داده شده فلزی، پوشش داده شده در اندازه و کشدین تا اندازه فنرهای مکانیکی
A805 مشخصات سیم های فولادی تخت، کربن استیل و فولاد نورد سرد