استاندارد ASME A106

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A106

مشخصات استاندارد لوله‌های کربن استیل بدون درز برای سرویس‌های با درجه حرارت بالا

 1. محدوده
  • این مشخصات لوله‌های کربن استیل بدون درز را برای سرویس‌های با درجه حرارت بالا (نکته شماره 1) در سایزهای NPS 1/8 to NPS 48 [DN 6 to DN 1200] (نکته شماره 2) پوشش می‌دهد، که ضخامت دیواره اسمی (متوسط) به صورت داده شده در استاندارد ASME B36.10 داده می‌شوند. لازم است که برای استفاده از لوله‌های با ابعاد دیگر، مطابق با دستورات لازم عمل شود که کلیه الزامات مربوط به سایر لوله‌ها در این مشخصات آورده شده است. لوله‌های استفاده شده تحت شرایط این مشخصات باید برای خم کاری، فلنج‌کردن، و سایر عملیات‌های شکل دهی مشابه و البته همچنین برای جوشکاری مناسب باشند. زمانی که یک فولاد باید جوشکاری شود، پیشنهاد می‌شود که یک فرایند جوشکاری مناسب برای گرید فولاد مورد نظر انتخاب شود و سپس در مورد سیستم مورد نظر به کار برده شود.

نکته 1: پیشنها می‌شود که هرگونه گرافیته شدن (graphitization) ممکن را در نظر داشته باشید.

نکته 2: اندازه‌های اختصاصی بدون بعد NPS در این استاندارد (اندازه اسمی لوله) {قطر اسمی (DN)}را می‌توان با واحدهای بیان اندازه سنتی مانند “اندازه اسمی”، “اندازه” و “قطر اسمی” جایگزین کرد.

 • الزامات تکمیلی مربوط به ساختار طبیعی لوله‌ها، برای لوله‌های بدون درز و برای استفاده در عملیات‌هایی که نیاز به درجه‌های برتر از لوله را نیاز دارند، ارائه شده‌اند. این الزامات و شرایط تکمیلی در مورد آزمون‌های اضافی که باید انجام شوند مورد استفاده قرار می‌گیرند و باید زمانی از آنها استفاده شود که دستوری مبنی بر انجام آنها دریافت شود.
 • مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. زمانی که استاندارد به صورت متن باشد واحد SI در داخل پرانتز نشان داده می‌شود. مقادیر نشان داده شده در هر دو سیستم واحدی دقیقاً معادل هم نیستند؛ در نتیجه، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر بیان شود.
 • اخطارهای احتیاطی زیر فقط مربوط به بخش روش آزمون هستند ک شامل بخش‌های 11، 12 و 13 در این مشخصات استاندارد می‌شوند. این استاندارد نمی‌تواند تمامی نگرانی‌های ایمنی، در صورت وجود، را رسیدگی کند و فقط موارد استفاده مربوط به این استاندارد قابل رسیدگی هستند. در واقع این مسئولیت کاربران استفاده کننده از این استاندارد است که شیوه‌های ایمنی و بهداشتی مناسب را اتخاذ نماید و کاربردپذیری محدودیت نظارتی استاندارد را قبل از استفاده تعیین کند.
 1. منابع
 • A 530/A 530M مشخصات الزامات کلی برای لوله‌های فولادی آلیاژی و کربن استیل اختصاصی
 • E213 روش‌ها آزمون التراسونیک مربوط به لوله‌ها و تیوب‌های فلزی
 • E309کاربرد معاینات Eddy-Current مربوط به محصولات لوله‌ای فولادی با استفاده از اشباع مغناطیسی (Magnetic Saturation)
 • E381 – روش آزمون برای ماکروتکتینگ (Macroetching) برای میله‌های فولادی، بیلت‌ها، شمشه‌ها (Blooms) و فورجینگ ها
 • E570 – کاربرد آزمون نشتی فلاکس برای محصولاتی تیوبی فولاد مغناطیسی
 • MIL – STD-129 نشانه‌گذاری حمل و نقل و ذخیره سازی
 • MIL – STD-163 – محصولات کارخانه فولاد (Steel Mill)، آماده سازی برای ذخیره سازی و حمل و نقل
 • ASME B36.10 – لوله‌های فولادی شکل پذیر جوشکاری شده و بدون درز
 • Std. No. 123 – نشانه گذاری برای حمل و نقل (آژانس‌های شهری)
 • Std. No. 183 – نشانه‌گذاری شناسایی پیوسته مربوط به محصولات فولادی و آهنی
 • SSPC-SP6 – مشخصات آمده سازی سطحی شماره …… 

الزامات شیمیایی ASTM A106

 

 

برای هر کاهش زیر 01/0 درصد از ماکزیمم کربن اختصاصی (35/0 درصد)، یک افزایش منگنز 06/0 درصد بالاتر از ماکزیمم اختصاصی آن تا حداکثر 35/1 درصد مجاز است.

مگر در مواردی که مشخصاً توسط خریدار ذکر شده باشد، برای هر کاهش زیر 01/0 درصد از ماکزیمم کربن اختصاصی (35/0 درصد)، یک افزایش منگنز 06/0 درصد بالاتر از ماکزیمم اختصاصی آن تا حداکثر 65/1 درصد مجاز است.

ترکیب درصد این پنج عنصر به صورت ترکیب شده کلی نباید از 1 درصد تجاوز کند.