استاندارد ASME A182

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A182

مشخصات استاندارد فلنج لوله فولادی زنگ نزن و فولادی آلیاژی رول شده یا فورج شده، اتصالات فورج شده، و شیرآلات و قطعات برای سرویس‌های با درجه حرارت بالا

 1. محدوده
  • این مشخصات استاندارد قطعات لوله کشی فولادی زنگ نزن و کم آلیاژ فورج شده را برای استفاده در سیستم‌های فشاری پوشش می‌دهد. این موارد شامل فلنج‌ها، اتصالات، شیرآلات، و سایر قطعات مشابه برای ابعاد خاص یا برای استانداردها ابعادی هستند. این استانداردهای ابعادی شامل مشخصات ASME می­شوند که در بخش 2 به آن ارجاع داده شده است.
  • برای نوارها و محصولاتی که مستقیماً از نوارهای ماشین کاری نشات می‌گیرند (البته غیر از آنهایی که در این بخش مستقیماً مشخص شده‌اند، می‌توانید بخش 4 را ببینید)، به مشخصات استانداردهای A 479/A 479M و A 739 برای گریدهای مشابه در دسترس در آن مشخصات مراجعه کنید. محصولات مشخص شده در این بخش در محدوده وزنی 10000 پوند یا 4540 کیلوگرم قرار دارند. برای محصولات بزرگتر، یا برای محصولاتی با کاربردهای غیر از کاربردهای ذکر شده در این استاندارد، به مشخصات استاندارد A 336/A 336M، به ترتیب برای گریدهای مشابه آستنیتی و کم کربن مراجعه کنید، که در همان مشخصات در دسترس هستند.
  • چندین گرید از فولادهای کم آلیاژ و کم کربن، فولادهای زنگ نزن آستنیتی – کم کربن، مارتنزیتی، آستنیتی و کم کربن جزو موارد ذکر شده در این استاندارد هستند. انتخاب و گزینش آنها با در نظر گرفتن الزامات و شرایط سرویس و طراحی انجام می‌گیرد.
  • الزامات و شرایط تکمیلی زمانی برای استفاده ارائه می‌شوند که انجام آزمایش یا بازرسی اضافی مد نظر باشد. این الزامات زمانی اعمال می‌شوند که به طور جداگانه توسط خریدار استفاده از آنها ذکر شده باشد.
  • مشخصات این استاندارد در هر دو سیستم واحدی اینچ – پوند یا واحد SI بیان می‌شوند. با اینحال، مگر در مواردی که مشخص شده باشد و دارای علامت «M» باشند (که بر اساس واحد SI هستند)، مواد باید بر اساس واحد پوند – اینچ بیان شوند.
  • مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. زمانی که استاندارد به صورت متن باشد واحد SI در داخل پرانتز نشان داده می‌شود. مقادیر نشان داده شده در هر دو سیستم واحدی دقیقاً معادل هم نیستند؛ در نتیجه، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر بیان شود. ترکیب کردن مقادیر به دست آمده از هر کدام از این سیستم‌ها می‌تواند منجر به عدم مطابقت داده‌ها با مشخصات ذکر شده در استاندارد شود.
 2. منابع
 • A 234/A 234M مشخصات اتصالات کربن استیل شکل پذیر (Wrought Carbon Steel) و فولاد آلیاژی برای سرویس‌های در درجه حرارت متوسط و بالا
 • A262 – کاربرد تشخیص مستعد بودن حمله بین دانه‌ای در فولادهای زنگ نزن آستنیتی
 • A275/275M – روش معاینه ذرات مغناطیسی مربوط به فورجینگ‌های فولادی
 • A336 336M – مشخصات فورجینگ‌های فولاد آلیاژی برای قطعات تحت درجه حرارت بالا و تحت فشار
 • A370 روش آزمایش و تعاریف کلی برای تست‌های مکانیکی محصولات فولادی
 • A 403 /A 403M – مشخصات اتصالات لوله کشی فولادی زنگ نزن آستنیتی شکل پذیر (Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings)
 • A479/ 479M مشخصات نوارهای فولادی زنگ نزن و قالب‌ها برای استفاده در بویلرعا و سایر مخازن تحت فشار
 • A484/ 484M مشخصات الزامات و شرایط کلی برای نوارها، بیلت ها و فورجینگ های فولادی زنگ نزن
 • A739 مشخصات نوارهای فولادی، آلیاژی، شکل پذیر داغ (Hot-Wrought)، برای قطعات تحت فشار یا در دماهای بسیار بالا و یا هر دو
 • A763کاربرد تشخیص مستعد بودن حمله بین دانه‌ای در فولادهای زنگ نزن کم کربن (فریتی)
 • A788/ 788M – مشخصات فورجینگ‌های فولادی، آستنیتی؛ الزامات کلی
 • A961/ 961M – مشخصات الزامات رایج برای فلنج های فولادی، اتصالات فورج شده، شیرآلات و قطعات برای کاربرد در لوله کشی
 • A965/ 965M – مشخصات فورجینگ های فولادی، آستنیتی، برای قطعات تحت فشار و در درجه حرارت‌های بالا
 • E112 روش‌های آزمون برای تعیین میانگین اندازه دانه (Average Grain Size)
 • E165 – روش آزمون برای تست نفوذ مایعات (Liquid Penetrant Examination)
 • E340 – روش آزمون برای ماکروتکتینگ (Macroetching) فلزات و آلیاژها
 • بخش IX تأییدیه‌های جوشکاری
 • SFA-5.11 – مشخصات الکترودهای جوشکاری پوشش داده شده با آلیاژهای نیکل و نیکل
 • SFA-5.4 – مشخصات مقاومت در برابر خوردگی الکترودهای فولادی جوشکاری پوشش داده شده با کروم – نیکل و کروم
 • SFA-5.5 – مشخصات الکترودهای جوشکاری قوس الکتریکی فولادی کم آلیاژ پوشش داده شده
 • SFA-5.9 – مشخصات مقاومت در برابر خوردگی الکترودهای میله‌ای و مفتولی جوشکاری فولادی پوشش داده شده با کروم – نیکل و کروم