استاندارد ASME A194

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A194

مشخصات استاندارد مهره های فولادی آلیاژی و کربن استیل در پیچ­ها برای سرویس های در درجه حرارت بالا یا تحت فشار بالا، یا ترکیبی از هر دو

 1. محدوده
  • این مشخصات استاندارد انواع مهره­های (nuts) کربن استیل، فولادی مارتنزیتی زنگ نزن و فولادی آلیاژی را در محدوده سایزهای بین 4/1 تا 4 اینچ، و همچنین در واحدهای متریک اندازه های اسمی M6تا M100 را پوشش می­دهند. این استاندارد همچنین مهره های فولادی آستنیتی زنگ نزن را در سایزهای 4/1 اینچ و اندازه اسمی متریک M6 و بیشتر را پوشش می­دهداین مهره­ها برای سرویس های تحت فشار بالا یا در درجه حرارت های بالاتر، یا هر دو در نظر گرفته شده­اندبرای این استانداردها و فولادها، گریدها را بدون اجازه خریدار نمی­توان جایگزین و تعویض کرد.
  • میله­هایی که مهره ها از آنها ساخته شده اند باید به صورت شکل پذیر داغ باشنداین مواد ممکن است که تحت فرایندهای بیشتری مانند ماشین کاری بدون مرکز یا سردکاری قرار گیرندفولاد آستنیتی زنگ نزن ممکن است که تحت فرایند آنیلینگ (annealedیا آنیلینگ و کرنش سخت (annealed and strain-hardenedقرار گیردهنگامی که فولاد آستنیتی زنگ نزن آنیلینگ و کرنش سخت، مطابق با الزامات تکمیلی S1 سفارش داده شده باشند، خریدار باید توجه ویژه داشته باشد که از بند 2.2 الزامات تکمیلی S1 اطلاع کامل داشته باشد و پیوست شماره X1 را به طور کامل درک کرده باشد.

1.3. الزامات تکمیلی S1 تا S8 در مورد منشاء طبیعی این محصولات ارائه شده‌انداین الزامات به طور اختصاصی زمانی به کار برده می‌شوند که در سفارش، قرارداد و استعلام خریدار ذکر شده باشند.

1.4. مشخصات این استاندارد در هر دو سیستم واحدی اینچ – پوند یا واحد SI بیان می‌شوند. با اینحال، مگر در مواردی که مشخص شده باشد و دارای علامت «M» باشند (که بر اساس واحد SI هستند)، مواد باید بر اساس واحد پوند – اینچ بیان شوند.

1.5. مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. مقادیر نشان داده شده در هر دو سیستم واحدی دقیقاً معادل هم نیستند؛ در نتیجه، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر بیان شود. ترکیب کردن مقادیر به دست آمده از هر کدام از این سیستم‌ها می‌تواند منجر به عدم مطابقت داده‌ها با مشخصات ذکر شده در استاندارد شود.

 1. منابع
 • استانداردهای ASTM
 • A153/ 153M – مشخصات پوشش‌های روی (غوطه وری داغ) بر روی سخت افزارهای فولادی و آهنی
 • A276 – مشخصات قالب ها و میله­های فولادی زنگ نزن
 • A320/ 320M – مشخصات مواد پیچ دار فولادی زنگ نزن و فولاد آلیاژی برای سرویس‌های در دمای پایین
 • A962 962M – مشخصات الزامات رایج برای تسریع کننده‌های فولادی یا مواد تسریع کننده، یا هردو، در نظر گرفته شده برای استفاده در هر محدوده دمایی از برودت و انجماد تا خزش (Cryogenic to the Creep)
 • B 633 – مشخصات پوشش‌های روی قرار گرفته بر سطح آهن و فولاد به صورت الکتریکی
 • B 695- مشخصات پوشش‌های روی قرار گرفته بر سطح آهن و فولاد به صورت مکانیکی
 • B 696 – مشخصات پوشش‌های کادمیوم قرار گرفته به صورت مکانیکی
 • B 766 – مشخصات پوشش‌های کادمیوم قرار گرفته به صورت الکتریکی
 • E112 – روش آزمون برای تعیین متوسط اندازه دانه
 • F1941 – مشخصات پوشش‌های الکتریکی بر روی تسریع کننده‌های دنده‌ای (Unified Inch Screw Threads (UN/UNR))
 • F1940 – روش آزمون برای تأیید کنترل فرایند برای جلوگیری از تردی هیدروژنی (Hydrogen Embrittlement) در تسریع کننده‌های پوشش داده شده و صفحه‌ای
 • F2329 – مشخصات پوشش‌های روی به صورت غوطه وری داغ، الزاماتی برای کاربرد برای پیچ‌ها، مهره‌ها، واشرها، مهره‌ها و تسریع کننده‌های دنده‌ای خاص فولادی آلیاژی و کربن استیل.
 • استانداردهای ملی آمریکا
 • 2.4.6M – مهره های هکس (Hexسنگین متریک (Metric Heavy Hex Nuts)