استاندارد ASME A216

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A216

مشخصات استاندارد فولاد ریخته گری شده و کربن استیل، مناسب برای جوشکاری، برای سرویس­های با درجه حرارت بالا

 1. محدوده
  • این مشخصات کربن استیل ریخته گری شده را برای شیرآلات، فلنج ها، اتصالات، یا سایر قطعات حاوی فشار برای سرویس های در درجه حرارت بالا پوشش می دهد و همچنین مناسب بودن کیفیتی برای مونتاژ به همراه سایر قطعات فولادی ریخته گری شده یا فولاد شکل پذیر به وسیله جوشکاری نفوذی از مواردی هستند که تحت پوشش این استاندارد قرار دارند.
  • سه گرید WCA، WCB و WCC تحت پوشش این مشخصات قرار دارند. انتخاب و گزینش آنها به طراحی و شرایط سرویس، خصوصیات مکانیکی و همچنین خصوصیات درجه حرارت بالا بستگی دارد.
  • مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. زمانی که استاندارد به صورت متن باشد واحد SI در داخل پرانتز نشان داده می‌شود. مقادیر نشان داده شده در هر دو سیستم واحدی دقیقاً معادل هم نیستند؛ در نتیجه، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر بیان شود. ترکیب کردن مقادیر به دست آمده از هر کدام از این سیستم‌ها می‌تواند منجر به عدم مطابقت داده‌ها با مشخصات ذکر شده در استاندارد شود.

 

 1. منابع
 • A488/ A288M – کاربرد فولاد ریخته گری شده، جوشکاری شده، تاییدیه­های مربوط به فرایندها و پرسنل
 • A703/ 1703M – مشخصات فولاد ریخته گری شده، الزامات کلی و عمومی، برای قطعات حاوی فشار
 • A985/ A985M – مشخصات الزامات کلی فولاد ریخته گری شده دقیق (Investment Castings) برای قطعات حاوی فشار
 • E165 – روش آزمون برای تست نفوذ مایعات
 • E709 – دستورالعمل هایی برای آزمون ذرات مغناطیسی
 • SP55 – فولاد ریخته گری برای شیرآلات، فلنج ها، اتصالات و سایر اجزاء و قطعات (روش های بازبینی چشمی)