استاندارد ASME A335

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A335

مشخصات استاندارد لوله‌های فولادی آلیاژی کم کربن (فریتی) بدون درز برای سرویس‌های با درجه حرارت بالا

این مشخصات لوله‌های فولادی آلیاژی کم کربن (فریتی) استیل بدون درز را برای سرویس‌های با درجه حرارت بالا پوشش می‌دهد. لوله‌های استفاده شده تحت شرایط این مشخصات باید برای خم کاری، فلنج‌کردن، و سایر عملیات‌های شکل دهی مشابه، و البته جوشکاری نفوذی مناسب باشند. گریدهای P1 و P2 لوله‌های فولادی با استفاده از شیوه ذوب درشت دانه (coarse-grain melting) ساخته شوند. این موادفولادی باید با تست‌های ترکیبات شیمیایی، تست‌های تنشی و الزامات سختی سنجی مطابقت داشته باشد. هر طولی از لوله‌ها باید تحت تست‌های هیدواستاتیکی قرار گیرند. همچنین، هرکدام از لوله‌ها باید با استفاده از روش‌های معاینه غیرتخریبی مطابق با الزامات مورد نیاز ذکر شده در استاندارد مورد بررسی قرار گیرند. محدوده‌ای از اندازه لوله که ممکن است با یکی از روش‌های آزمایش مورد بررسی قرار گیرند، باید موضوع محدودیت‌های ذکر شده در این استاندارد قرار گیرند. شرایط تست مکانیکی مختلف برای لوله‌ها با نام‌های، تست تنش عرضی یا طولی (transverse or longitudinal tension)، تست مسطح شدن (flattening test)، و تست سختی یا خمش (hardness or bend test)، در این استاندارد ارائه شده است

 1. محدوده
  • این مشخصات، لوله‌های فولادی آلیاژی کم کربن بدون درز و با ضخامت دیواره اسمی حداقلی و متوسط به منظور استفاده در سرویس‌های با درجه حرارت بالا پوشش می‌دهد. لوله‌های ساخته شده مطابق با این مشخصات باید برای فرایندهای خمکاری، فلنج شدن یا vanstoning، سایر فرایندهای شکل دهی مشابه و جوشکاری نفوذی مناسب باشند. انتخاب و گزینش آنها با توجه به شرایط سرویس، خصوصیات مکانیکی و خصوصیات درجه حرارت بالا بستگی دارد.
  • چندین گرید از فولادهای کم کربن در این استاندارد پوشش داده می‌شوند (نکته 1 را ببینید). این ترکیبات در جدول 1 داده شده‌اند.

نکته 1: فولادهای کم کربن در این مشخصات تحت عنوان فولادهای آلیاژی متوسط و کم شناخته می‌شوند که در بالاترین حد حاوی 10 درصد کروم هستند.

 • الزامات تکمیلی S1 تا S7 مربوط به طبیعت انتخابی آنها در دسترس است. این الزامات تکمیلی به هنگام انجام تست‌های اضافی بر روی مواد اعمال می‌شوند، و هنگامی که این شرایط مطلوب میسر گردید، باید در سفارش همراه با تست هاس مورد نیاز قید گردند.
 • مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. زمانی که استاندارد به صورت متن باشد واحد SI در داخل پرانتز نشان داده می‌شود. مقادیر نشان داده شده در هر دو سیستم واحدی دقیقاً معادل هم نیستند؛ در نتیجه، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر بیان شود. ترکیب کردن مقادیر به دست آمده از هر سیستم با همدیگر، می‌تواند منجر به عدم همخوانی داده‌ها با مقادیر داده شده در استاندارد شوند. مشخصات این استاندارد در هر دو سیستم واحدی اینچ – پوند یا واحد SI بیان می‌شوند. با اینحال، مگر در مواردی که مشخص شده باشد و دارای علامت «M» باشند (که بر اساس واحد SI هستند)، مواد باید بر اساس واحد پوند – اینچ بیان شوند.

نکته12: اندازه‌های اختصاصی بدون بعد NPS در این استاندارد (اندازه اسمی لوله) {قطر اسمی (DN)}را می‌توان با واحدهای بیان اندازه سنتی مانند “اندازه اسمی”، “اندازه” و “قطر اسمی” جایگزین کرد.

 1. منابع
 • – A999/999M مشخصات الزامات کلی برای لوله‌های فولادی زنگ نزن و فولادی آلیاژی
 • E213 – شیوه تست التراسونیک برای تیوب‌ها و لوله‌های فلزی
 • E309 – شیوه معاینات Eddy-Current مربوط به محصولات لوله‌ای فولادی با استفاده از اشباع مغناطیسی (Magnetic Saturation)
 • E381 – شیوه تست کردن Macroetch مربوط به میله‌های فولادی، بیلت‌ها، بلوم ها و فورجینگ ها
 • E570 – کاربرد معاینات نشتی فلاکس (Flux Leakage) مربوط به محصولات لوله‌ای فولادی فرومغناطیس
 • 10M  لوله‌های فولادی شکل پذیر بدون درز و جوشکاری شده
 • SAE J 1086  شیوه‌ای برای شماره گذاری فلزات و آلیاژها (UNS)
 • SNT-TC-1A – شیوه توصیه شده برای گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های پرسنل غیرتخریبی