استاندارد ASME A350

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A350

مشخصات استاندارد فورجینگ‌های کربن استیل و فولاد کم آلیاژ، تست‌های چقرمگی مورد نیاز برای قطعات لوله کشی

این مشخصات چندین گرید از کربن استیل و فولاد کم آلیاژ فورج شده یا فلنج‌های نورد حلقه‌ای (ring-rolled flanges)، اتصالات فورج شده و شیرآلات را برای سرویس‌های در درجه حرارت پایین پوشش می‌دهد. این قطعات فولادی با استفاده از فرایندهای فولادسازی دهان باز (pen-hearth)، ذوب بر پایه اکسیژن (basic oxygen)، ذوب با کوره‌های الکتریکی (electric furnace) و یا ذوب با خلاء القایی (vacuum-induction melting)، به نقطه ذوب برسند. منزوی کردن به اندازه کافی می‌تواند یک راه حل مناسب برای دوری از لوله‌کشی‌ها نامناسب و تفکیک بی مورد آنها باشد. این مواد ابتدا باید فورج شده و سپس در معرض عملیات‌های حرارتی مانند نرمال کردن، حرارت دهی، سرد کردن، و عملیات حرارتی رسوب دهی قرار گیرند. آنالیزهای حرارتی و آنالیزهای ترکیب شیمیایی باید در مورد آنها صورت گیرد تا از وجود عناصری مانند کربن، منگنز، فسفر، گوگرد، سیلیسیم، نیکل، کروم، مولیبدن، مس، کلومبیوم، وانادیم، و نیتروژن اطمینان حاصل گردد. این مواد همچنین باید تحت تست‌های تنشی قرار گیرد و باید با مقادیر مورد نیاز در نظر گرفته شده برای تست‌های استحکام کششی (tensile strength)، استحکام تسلیم (yield strength) و انبساط طولی (elongation) مطابقت داشته باشند. تست ضربه نیز باید در مورد این مواد انجام گیرد و از مطابقت آنها با حداقل مقدار مورد نیاز برای انرژی ضربه (impact energy)، دما، و حداقل معادل انرژی جذب شده (minimum equivalent absorbed energy) اطمینان حاصل شود. همچنین باید تست‌های سختی و هیدرواستاتیک برای این دسته مواد انجام شود.

 1. محدوده
  • این مشخصات چندین گرد از کربن استیل و فولاد کم آلیاژ فورج شده یا فلنج‌های نورد حلقه‌ای (ring-rolled flanges)، اتصالات فورج شده و شیرآلات را برای استفاده در سرویس‌های در درجه حرارت پایین و همچنین دستیابی به الزامات تست چقرمگی پوشش می‌دهد. این قطعات بر اساس ابعاد خاص ساخته می‌شوند یا بر اساس استانداردهای ابعادی مانند ASME و مشخصات API که در این بخش به آنها ارجاع شده است ایجاد شده‌اند. اگرچه این مشخصات برخی قطعات لوله کشی ماشین کاری شده مانند میله‌های رول شده یا مواد لوله‌ای بدون درز پوشش می‌دهند، اما مواد خام ایجاد شده در این قالب مواد پوشش نمی‌دهد.
  • محدودیتی در مورد اندازه مواد برای سازندگان در دستیابی به الزامات خاص در نظر گرفته نشده است. با اینحال، کلاس 3 از گرید فقط در شرایط عملیات حرارتی سرد کردن و رسوب دهی (quenched-and-precipitation) در دسترس هستند.
  • الزامات و شرایط تکمیلی زمانی ارائه می‌شوند که به انجام آزمایش یا بازرسی اضافی نیاز باشد. این الزامات زمانی اعمال می‌شوند که به طور مجزا توسط خریدار در سفارش ذکر شده باشند.
  • این مشخصات در دو واحد پوند – اینچ و واحد SI (متریک) بیان می‌شوند. با اینحال، مگر در مواردی که از حرف مشخصه M برای آنها استفاده شده باشد یا واحد SI ذکر شده باشد، اما مواد باید برای اساس واحد پوند – اینچ توصیف شوند.
  • مقادیر بیان شده بر اساس هر کدام از واحدهای SI یا پوند – اینچ به صورت استانداردهای مجزا در نظر گرفته می‌شوند. در برخی از متون، واحدهای SI درون یک پرانتز قرار داده می‌شوند و بدین طریق قابل تشخیص هستند. مقادیر بیان شده در هرکدام از این واحدها دقیقاً معادل نیستند؛ بنابراین، هر سیستم را باید مستقل از سیستم دیگر و با واحد مشخص بیان کرد. ترکیب کردن مقادیر به دست آمده از هر کدام از این واحدها ممکن است باعث شوند که داده‌ها با داده‌های ذکر شده در مشخصات استاندارد همخوانی نداشته باشند.

نکته 1: برای دسترسی به نکات قابل توجه در مورد تست ضربه شکاف میله (notched-bar impact) به روش‌های تست و تعاریف ذکر شده در استاندارد A 370 مراجعه کنید.

 1. منابع
 • A370  روش آزمایش و تعاریف کلی برای تست‌های مکانیکی محصولات فولادی
 • A788  مشخصات فورجینگ های فولادی، الزامات و شرایط عمومی
 • A961  مشخصات الزامات رایج برای فلنج های فولادی، اتصالات فورج شده، شیرها و قطعات برای کاربردهای لوله کشی
 • API 600 – شیرهای کشویی استیل فلنج دار یا جوشی (Flanged and Butt-Welding-End Steel Gate Valves)
 • API 602  شیرهای کشویی کربن استیل با طراحی فشرده برای استفاده در پالایشگاه (Compact Design Carbon Steel Gate Valves for Refinery Use)
 • API 605  فلنج‌های کربن استیل با قطر بزرگ
 • 1 – فولاد کم کربن (mild steelپوشش داده شده با الکترودهای قوس الکتریکی
 • 5 – فولاد کم آلیاژ پوشش داده شده با الکترودهای قوس الکتریکی
 • – B16.10 ابعاد Face-to-Face و پشت به پشت (End-to-End) شیرآلات آهنی
 • – B16.11 اتصالات فولادی فورج شده، نوع ساکت ولد (Socketweldingو دنده‌ای (Threaded)
 • -B16.34 شیرهای فلنجدار، دنده‌ای و جوشی
 • – B16.47 فلنج‌های فولادی با قطر بزرگ
 • – B16.5 فلنج‌های لوله فولادی و اتصالات فلنج‌دار
 • – B16.9 اتصالات فولادی شکل پذیر ساخت کارخانه با جوش لب به لب (butt weld)
 • بخش XI گواهینامه‌های جوشکاری