استاندارد ASME A351

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A351

مشخصات استاندارد فولاد ریخته گری شده آستنیتی برای قطعات حاوی فشار

 1. محدوده
  • این مشخصات فولاد ریخته گری شده آستنیتی را برای شیرآلات، فلنج ها، اتصالات، یا سایر قطعات حاوی فشار پوشش می‌دهد (نکته صفر). نکته صفر؛ کربن استیل ریخته گری برای قطعات حاوی فشار توسط استاندارد A 216/A 216M پوشش داده می‌شود. گریدهای فولاد کم آلیاژ ریخته گری توسط مشخصات استاندارد A 217/A 217M و فولاد زنگ نزن دوتایی ریخته گری توسط مشخصات A 995/ A 995M پوشش داده می‌شوند.
  • تعدادی از گریدهای فولاد آستنیتی ریخته گری تحت پوشش این مشخصات قرار دارند. از آنجا که در این گریدها تنوع بسیار بالایی از لحاظ مناسب بودن در سیستم‌ها با درجه حرارت بالا و محیط خورنده وجود دارد، این مسئولیت بر عهده خریدار است که گرید مناسب را با توجه به کارکرد خود انتخاب کند. انتخاب و گزینش آنها با طراحی و شرایط سیستم، خصوصیات مکانیکی، و مشخصات درجه حرارت بالا و شرایط خورنده و یا هر دو بستگی دارد.
   • با توجه به ناپایداری حرارتی، گریدهای CE20N, CF3A, CF3MA و CF8A برای درجه حرارت‌های بالاتر از 800 فارنهایت (425 سانتیگراد) توصیه نمی‌شوند.
   • با توجه به تردشدگی فازی (embrittlement phases)، گرید CD4MCu برای سرویس‌های در درجه حرارت بالاتر از 600 فارنهایت (316 سانتیگراد) توصیه نمی‌شود.
  • الزامات و شرایط تکمیلی زمانی ارائه می‌شوند که به انجام آزمایش یا بازرسی اضافی نیاز باشد و گزینه‌ای در اختیار خریدار قرار می‌دهد. این الزامات زمانی اعمال می‌شوند که به طور مجزا توسط خریدار در سفارش یا قرارداد ذکر شده باشند.
  • مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. با اینحال، مگر در مواردی که از حرف مشخصه M برای آنها استفاده شده باشد یا واحد SI ذکر شده باشد، مواد باید برای اساس واحد پوند – اینچ توصیف شوند. زمانی که استاندارد به صورت متن باشد واحد SI در داخل پرانتز نشان داده می‌شود. مقادیر نشان داده شده در هر دو سیستم واحدی دقیقاً معادل هم نیستند؛ در نتیجه، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر بیان شود. ترکیب کردن مقادیر به دست آمده از هر کدام از این سیستم‌ها می‌تواند منجر به عدم مطابقت داده‌ها با مشخصات ذکر شده در استاندارد شود.

 

 1. منابع
 • A216 – مشخصاتی برای فولاد ریخته گری و کربن استیل مناسب برای جوشکاری نفوذی، برای سرویس‌های با درجه حرارت بالا
 • A217 – مشخصاتی برای فولاد ریخته گری، فولاد زنگ نزن مارتنزیتی و فولاد آلیاژی، برای قطعات تحت فشار، مناسب برای سرویس‌های با درجه حرارت بالا
 • A488/ A488M – کاربرد فولاد ریخته گری شده، جوشکاری شده، تاییدیه‌های مربوط به فرایندها و پرسنل
 • A703/ 703M – مشخصات فولاد ریخته گری شده، الزامات کلی و عمومی، برای قطعات حاوی فشار
 • A985/ A985M – مشخصات الزامات کلی فولاد ریخته گری شده دقیق (Investment Castings) برای قطعات حاوی فشار
 • A995/A995M – مشخصات فولاد زنگ نزن (دوتایی) آستنیتی – فریتی ریخته گری شده برای قطعات حاوی فشار
 • E165 – روش آزمون برای تست نفوذ مایعات
 • E709 – دستورالعمل‌هایی برای آزمون ذرات مغناطیسی
 • SP55 – استاندارد کیفی برای فولاد ریخته گری برای شیرآلات، فلنج ها، اتصالات و سایر اجزاء و قطعات (روش‌های بازبینی چشمی)