استاندارد ASME A352

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A352

مشخصات استاندارد فولاد ریخته گری شده آستنیتی و فریتی (کم کربنبرای قطعات حاوی فشار، مناسب برای درجه حرارت‌های پایین

این مشخصات فولاد ریخته گری را برای شیرآلات، اتصالات، فلنج‌ها و سایر قطعات حاوی فشار به منظور استفاده در سرویس‌های در درجه حرارت پایین پوشش می‌دهد. چندین گرید از فولادهای کم کربن و یک گرید از فولاد مارتنزیتی توسط این استاندارد پوشش داده می‌شوند. تمامی ریخته‌گری‌ها باید تحت عملیات‌های حرارتی مناسب با توجه به طراحی و خصوصیات مکانیکی آنها قرار گیرند. لازم به ذکر است که فرایند سرد کردن گریدهای فریتی به کمک مایعات (آبدیده کردن) باعث می­شود که خصوصیات مکانیکی بخش‌های سنگین‌تر ذکر شده در استاندارد به دست ‌آید. همچنین باید از مطابقت این فولاد، با الزامات خصوصیات شیمیایی مورد نظر این استاندارد، اطمینان حاصل کرد. تست‌های تنش و تست ضربه باید برای مطابقت با الزامات اختصاصی انجام شوند.

 1. محدوده
  • این مشخصات فولاد ریخته گری را برای شیرآلات، اتصالات، فلنج‌ها و سایر قطعات حاوی فشار به منظور استفاده در سرویس‌های در درجه حرارت پایین پوشش می‌دهد.
  • چندین گرید از فولادهای کم کربن و یکی از گریدهای فولاد مارتنزیتی تحت پوشش این مشخصات قرار دارند. انتخاب و گزینش آنها به طراحی و شرایط سیستم بستگی دارد (نکته). ویژگی­های دما نشان می‌دهد که در مورد این مواد، پایین‌ترین دما برای دستیابی به الزامات ذکر شده در این مشخصات مورد نیاز است (می‌توانید به بخش الزامات تکمیلی S22، درجه حرارت تست ضربه مراجعه کنید). کاربران باید به خاطر داشته باشند که سختی پذیری برخی از این گریدها ممکن است که ماکزیمم اندازه آنها را برای دستیابی به خصوصیات مکانیکی مناسب با محدودیت روبرو سازد. این مشخصات الزامات مورد نیاز در دمای پایین را به ویژه برای فولادهای فریتی و ماتنزیتی پوشش می‌دهد. برخی از گریدهای بخصوص فولاد آستنیتی ریخته گری با مشخصات استاندارد ذکر شده در A 351/A 351M مطابقت دارند و برای سرویس‌های با درجه حرارت پایین‌تر از 300 فارنهایت (184 سانتیگراد) مناسب هستند، و برخی دیگر برای درجه حرارت‌های پایین‌تر از 425 فارنهایت (254 سانتیگراد) انتخاب مناسبی هستند. این گریدها زمانی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که تست ضربه مطابق با مشخصات ذکر شده در استاندارد A 352/A 352M انجام شود و خریدار و سازنده در مورد سطح انرژی و درجه حرارت به توافق رسیده باشند. برای دریافت راهنمایی در مورد سطح انرژی و درجه حرارت تست مناسب، باید با افراد زبده مشورت شود.
  • مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. با اینحال، مگر در مواردی که از حرف مشخصه M برای آنها استفاده شده باشد یا واحد SI ذکر شده باشد، مواد باید برای اساس واحد پوند – اینچ توصیف شوند. زمانی که استاندارد به صورت متن باشد واحد SI در داخل پرانتز نشان داده می‌شود. مقادیر نشان داده شده در هر دو سیستم واحدی دقیقاً معادل هم نیستند؛ در نتیجه، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر بیان شود. ترکیب کردن مقادیر به دست آمده از هر کدام از این سیستم‌ها می‌تواند منجر به عدم مطابقت داده‌ها با مشخصات ذکر شده در استاندارد شود.

 

 1. منابع
 • A351/ A351M – مشخصات استاندارد فولاد ریخته گری شده آستنیتی برای قطعات حاوی فشار
 • A370 – روش تست و تعاریف برای آزمون‌های مکانیکی مربوط به محصولات فولادی
 • A488/ A488M – کاربرد فولاد ریخته گری شده، جوشکاری شده، تاییدیه‌های مربوط به فرایندها و پرسنل
 • A703/ 703M – مشخصات فولاد ریخته گری شده، الزامات کلی و عمومی، برای قطعات حاوی فشار
 • E165 – روش آزمون برای تست نفوذ مایعات
 • E709 – دستورالعمل‌هایی برای آزمون ذرات مغناطیسی
 • SP55 – استاندارد کیفی برای فولاد ریخته گری برای شیرآلات، فلنج ها، اتصالات و سایر اجزاء و قطعات (روش‌های بازبینی چشمی)