استاندارد ASME A403

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A403

مشخصات استاندارد اتصالات لوله کشی فولاد زنگ نزن آستنیتی شکل پذیر

 1. محدوده
  • این مشخصات اتصالات فولادی زنگ نزن شکل پذیر را برای کاربرد در لوله کشی تحت فشار پوشش می‌دهد.
  • چندین گرید از آلیاژهای فولاد زنگ نزن آستنیتی در این مشخصات گنجانده شده‌اند. این گریدها با توجه به استاندارد مناسب از لحاظ ASME یا MSS و همچنین نرخ استانداردها، با پسوندهای WP یا CRنمایش داده می‌شوند.
  • برای هر کدام از گریدهای زنگ نزن WP، چندین کلاس از اتصالات پوشش داده می‌شود، که نشان دهنده این حقیقت است که ساختار آن از کدام نوع جوش خورده یا بدون درز است. همچنین اختصاص دادن کلاس به آنها با این دلیل انجام می‌شود که نشان دهنده روش تست غیرتخریبی و اندازه تست غیرتخریبی (NDE) برای آنها باشد. همچنین این تخصیص دادن کلاس به اتصالات، خلاصه‌ای از کلاس‌های مناسب برای گریدهای WP فولاد زنگ نزن پوشش داده شده در این مشخصات است. در این استاندارد، کلاسی برای گریدهای CR وجود ندارد و الزامات مربوط به این گرید در جاهای دیگری توضیح داده شده است.
  • مشخصات این استاندارد در هر دو سیستم واحدی اینچ – پوند یا واحد SI بیان می‌شوند. با اینحال، مگر در مواردی که مشخص شده باشد و دارای علامت «M» باشند (که بر اساس واحد SI هستند)، مواد باید بر اساس واحد پوند – اینچ بیان شوند.
  • مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. زمانی که استاندارد به صورت متن باشد واحد SI در داخل پرانتز نشان داده می‌شود. مقادیر نشان داده شده در هر دو سیستم واحدی دقیقاً معادل هم نیستند؛ در نتیجه، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر بیان شود. ترکیب کردن مقادیر به دست آمده از هر سیستم با همدیگر، می‌تواند منجر به عدم همخوانی داده‌ها با مقادیر داده شده در استاندارد شوند.
  • این مشخصات بر اتصالات چدنی اعمال نمی‌شوند. ریخته گری فولاد زنگ نزن آستنیتی در مشخصات A 351/A 351M, A 743/A 743M و A 744/A 744M پوشش داده شده است.
 2. منابع
 • A351M – مشخصات استاندارد فولاد ریخته گری شده آستنیتی برای قطعات حاوی فشار
 • A370 – روش تست و تعاریف برای آزمون‌های مکانیکی مربوط به محصولات فولادی
 • A480/480M – مشخصات الزامات کلی برای صفحه، ورقه و استریب فولادی زنگ نزن نورد تخت (Flat-Rolled) و فولادی مقاوم در برابر حرارت
 • A743/A743M – مشخصات چدن‌های آهن – کروم، آهن – کروم – نیکل، مقاوم در برابر خوردگی برای کاربردهای کلی و عمومی
 • A744/A744M – مشخصات چدن‌های آهن – کروم – نیکل، مقاوم در برابر خوردگی برای سرویس‌های با شرایط سخت
 • A751 – روش تست، شیوه‌ها و ترمینولوژی برای آنالیز شیمیایی محصولات فولادی
 • A960/ A960M – مشخصات الزامات رایج برای اتصالات لوله کشی فولاد شکل پذیر
 • E112 – روش‌های آزمون برای تعیین میانگین اندازه دانه (Average Grain Size)
 • E165 – روش آزمون برای تست نفوذ مایعات (Liquid Penetrant Examination)
 • 5.4 – مشخصات مقاومت در برابر خوردگی الکترودهای جوشکاری پوشش داده شده فولاد نیکل – کروم و کروم
 • 5.9 – مشخصات مقاومت در برابر خوردگی الکترودهای میله‌ای و مفتول‌های فولادی جوشکاری شده کروم – نیکل و کروم
 • -ASME B16.11 اتصالات فولادی فورج شده، نوع ساکت ولد (Socketweldingو دنده‌ای (Threaded)
 • – ASME B16.9 اتصالات فولادی شکل پذیر ساخت کارخانه با جوش لب به لب (butt weld)
 • MSS-SP-25 – سیستم نشانه گذاری استاندارد برای شیرآلات، اتصالات، فلنج ها و پیوست‌ها (Unions)
 • MSS-SP-79 – الحاقیه‌های کاهنده ساکت ولد (Socket Welding Reducer Inserts)
 • MSS-SP-83 – پیوست‌های لوله‌های فولادی، نوع ساکت ولد و دنده‌ای (Threaded)
 • MSS-SP-95 – نازل‌های قالبی و پلاگ های بولی (Swage(d) Nipples and Bull Plugs)
 • بخش IX – تاییدیه‌های جوشکاری
 • بخش VIII، بخش 1 – مخزن تحت فشار
 • SNT-TC-1A – روش‌های توصیه شده برای تأییدیه و گواهینامه‌های پرسنل آزمایشات غیرتخریبی