ASTM کیست؟

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

استانداردهای ASTM برای فولاد ریخته­گری و فورج شده

این دسته از مشخصات استاندارد ASTM، خصوصیات استاندارد فولاد و آهن ریخته گری و فورج شده را برای شیرها، فلنج­ها، اتصالات و سایر قطعات حاوی فشار را برای سرویس های با درجه حرارت بالا و درجه حرارت کم پوشش می­دهد.

 

استانداردها ASTM برای فولاد ریخته گری
A27 مشخصاتی برای فولاد ریخته­گری و کربن استیل برای کاربردهای عمومی
A47 مشخصاتی برای آهن ریخته­گری چکش خوار کم کربن
A48 مشخصاتی برای آهن ریخته گری خاکستری
A74 مشخصاتی برای اتصالات و لوله های چدنی زیر خاک
A126 مشخصاتی برای آهن ریخته گری خاکستری برای شیرها، فلنج ها و اتصالات لوله ها
A128 مشخصاتی برای فولاد ریخته گری آستنیتی با منگنز
A148 مشخصاتی برای فولاد ریخته گری، با استقامت بالا برای اهداف ساختاری
A159 مشخصاتی برای آهن ریخته گری خاکستری خودرو
A216 مشخصاتی برای فولاد ریخته گری و کربن استیل مناسب برای جوشکاری نفوذی، برای سرویس های با درجه حرارت بالا
A217 مشخصاتی برای فولاد ریخته گری، فولاد زنگ نزن مارتنزیتی و فولاد آلیاژی، برای قطعات تحت فشار، مناسب برای سرویس های با درجه حرارت بالا
A247 روش آزمایش برای بررسی میکروساختار گرافیت در آهن ریخته گری
A278 مشخصاتی برای آهن ریخته گری خاکستری برای قطعات تحت فشار، در درجه حرارت های بالاتر از 650 فارنهایت یا 350 سانتیگراد
A297 مشخصاتی برای فولاد ریخته گری، فولاد آلیاژی آهن – کروم و فولاد آلیاژی آهن – کروم – نیکل، مقاوم در برابر حرارت، برای کاربردهای عمومی
A319 مشخصاتی برای آهن ریخته گری خاکستری برای دماهای بررسی شده برای قطعات فاقد فشار
A327 روش آزمایش برای تاثیر آزمون آهن ریخته گری (چدن)
A351 مشخصاتی برای فولاد ریخته گری، آستنیتی، آستنیتی – کم کربن برای قطعات تحت فشار
A352 مشخصاتی برای فولاد ریخته گری، کم کربن و مارتنزیتی در قطعات تحت فشار برای سرویس های مناسب در درجه حرارت های کم
A356 مشخصاتی برای فولاد ریخته گری، کربن استیل، با آلیاژ کم و فولاد زنگ نزن با دیواره سنگین برای توربین های بخار
A367 روش آزمایش برای تست چیل یا سرما (Chill Testing) در چدن
A389 مشخصاتی برای ف.لاد ریخته گری، آلیاژی، مخصوص عملیات حرارتی، برای قطعات تحت فشار؛ مناسب برای سرویس های با درجه حرارت بالا
A395 مشخصاتی برای آهن ریخته گری داکتیل کم کربن، مقاوم در برابر فشار (Pressure-Retaining) برای استفاده در دماهای بالا
A426 مشخصاتی برای لوله فولادی ریخته گری آلیاژی کم کربن سانتریفیوژی برای سرویس های با درجه حرارت بالا
A436 مشخصاتی برای آهن ریخته گری آستنیتی خاکستری
A439 مشخصاتی برای آهن ریخته گری داکتیل آستنیتی
A447 مشخصاتی برای فولاد ریخته گری، با آلیاژ کروم – نیکل – آهن (کلاس های 12 تا 25)، برای سرویس های با درجه حرارت بالا
A451 مشخصاتی برای لوله های فولاد ریخته گری آستنیتی سانتریفیوژی برای سرویس های با درجه حرارت بالا
A476 مشخصاتی برای آهن ریخته گری داکتیل برای رول های آسیاب خشک کننده کاغذ (متریک)
A487 مشخصاتی برای فولاد ریخته گری مناسب برای سرویس های تحت فشار
A488 کاربرد فولاد ریخته گری، جوشکاری شده؛ تاییدیه هایی برای فرایندها و پرسنل
A494 مشخصاتی برای ریخته گری نیکل و آلیاژهای نیکل
A518 مشخصاتی برای آهن ریخته گری با سیلیکات بالا مقاوم در برابر خوردگی
A532 مشخصاتی برای آهن ریخته گری مقاوم در برابر سایش (Abrasion Resistant)
A536 مشخصاتی برای آهن ریخته گری داکتیل
A560 مشخصاتی برای ریخته گری آلیاژهای کروم – نیکل
A571 مشخصاتی برای آهن ریخته گری آستنیتی داکتیل در قطعات حاوی فشار، مناسب برای سرویس های با درجه حرارت کم (متریک)
A597 مشخصاتی برای فولاد ابزارهای چدنی
A602 مشخصاتی برای آهن ریخته گری چکش خوار (Malleable) خودرو
A608 مشخصاتی برای تیوب های آلیاژی چدن – کروم – نیکل سانتریفیوژی برای عملیات های تحت فشار در دماهای بالا
A609 کاربرد فولاد ریخته گری، کربن استیل، فولاد کم آلیاژ و فولاد زنگ نزن مارتنزیتی در آزمون های وابسته به امواج فراصوت (التراسونیک)
A644 ترمینولوژی مرتبط با آهن ریخته گری (چدن)
A667 مشخصات سیلندرهای دو فلزه (آهن ریخته گری خاکستری و سفید) ریخته گری شده سانتریفیوژی
A703 مشخصات فولاد ریخته گری؛ شرایط عمومی؛ برای قطعات حاوی فشار
A732 مشخصات فولاد ریخته گری، ریخته گری دقیق (Investment)، کربن استیل و فولاد کم آلیاژ برای کاربردهای عمومی؛ و آلیاژ کبالت برای مقاومت بالا در دماهای بسیار بالا
A743 مشخصات چدن­ها، آلیاژ آهن – کروم، آلیاژ آهن – کروم – نیکل، مقاوم در برابر خوردگی برای کاربردهای عمومی
A744 مشخصات چدن ها، آلیاژ آهن – کروم – نیکل، مقاوم در برابر خوردگی، برای سرویس های چندگانه
A747 مشخصات فولاد ریخته گری، فولاد زنگ نزن؛ سخت کاری رسوبی (Precipitation Hardening)
A748 مشخصات رول های فلزی دو فلزه آهن خاکستری – آهن سفید ریخته گری استاتیکی برای استفاده در مخازن تحت فشار
A757 مشخصات فولاد ریخته­گری؛ مارتنزیتی و فریتی (کم کربن)، در کاربردهای تحت فشار و سایر استفاده ها؛ برای سرویس های در درجه حرارت پایین
A781 مشخصات فولاد و آلیاژهای ریخته گری؛ الزامات رایج؛ برای استفاده های صنعتی عمومی
A799 کاربرد فولاد ریخته گری، فولاد زنگ نزن، کالیبراسیون ابزارها (Instrument Calibration)، برای تخمین محتوای فریت
A800 کاربرد فولاد ریخته گری، آلیاژهای آستنیتی، به منظور تخمین محتوای فریت
A802 کاربرد فولاد ریخته گری، استانداردهای پذیرش سطحی (Surface Acceptance Standards)، آزمایشات چشمی
A823 مشخصات چدن خاکستری با قالب دائمی (Permanent Mold) استاتیکی ریخته گری شده
A834 مشخصات الزامات رایج آهن ریخته گری برای استفاده های صنعتی عمومی
A842 مشخصات آهن ریخته گری گرافیت فشرده (Compacted Graphite)
A872 مشخصات لوله فولادی زنگ نزن آستنیتی / کم کربن، ریخته گری شده سانتریفیوژی، برای محیط های خورنده
A874 مشخصات آهن ریخته گری داکتیل کم کربن، مناسب برای سرویس های در درجه حرارت کم
A888 مشخصات اتصالات و لوله های خاکی چدنی بدون هاب (Hubless) برای زهکشی فاضلاب های بهداشتی و طوفانی، و همچنین کاربرد در سیستم لوله کشی تهویه و تخلیه
A890 مشخصات چدن ها؛ آلیاژهای آهن – کروم – نیکل – مولیبدن مقاوم در برابر خوردگی، به صورت دوتایی ناشی از آستنیت / فریت برای کاربردهای عمومی و کلی
A897 مشخصات چدن های داکتیل آستمپر شده (Austempered)[1]
A903 مشخصات فولادهای ریخته­گری، استانداردهای پذیرش سطحی، بازرسی ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ (Liquid Penetrant)
A915 مشخصات فولادهای ریخته گری، کربن استیل، و فولادهای آلیاژی، شرایط شیمیایی مشابه با گریدهای معمولی استاندارد (Standard Wrought Grades)
A942 مشخصات رول های ورقه ای مقاوم در برابر ساییدگی، دوفلزه با آهن سفید / آهن خاکستری، ریخته گری شده سانتریفیوژی
A957 مشخصات ریخته گری دقیق، فولاد و آلیاژهای آن، شرایط رایج، برای استفاده صنعتی عمومی
A958 مشخصات فولادهای ریخته گری، کربن استیل، و فولادهای آلیاژی، به همراه الزامات تنشی (Tensile Requirements)، شرایط شیمیایی مشابه با گریدهای معمولی استاندارد
A985 مشخصات الزامات کلی ریخته گری دقیق فولاد، برای قطعات حاوی فشار
A1002 مشخصات چدن های آلیاژی سفارشی نیکل – آلومینیوم
استانداردهای ASTM برای فورج شده ها
A105 مشخصات کربن استیل فورج شده برای استفاده در لوله کشی
A181 مشخصات کربن استیل فورج شده، برای اهداف کلی و عمومی لوله کشی
A182 مشخصات فلنج های لوله آلیاژ فولاد نورد و فورج شده، اتصالات فورج شده، و شیرها و قطعات برای سرویس های با درجه حرارت بالا
A266 مشخصات کربن استیل فورج شده برای اجزای مخازن تحت فشار
A275 روش تست برای آزمایش ذرات مغناطیسی مربوط به استیل فورج شده
A288 مشخصات کربن استیل و فولاد آلیاژی فورج شده در حلقه­های مقاوم در برابر مغناطیس برای ژنراتورهای توربینی
A289 مشخصات فولاد آلیاژی فورج شده در حلقه های مقاوم در برابر مغناطیس برای ژنراتورها
A290 مشخصات کربن استیل و فولاد آلیاژی در حلقه ها برای دنده های کاهشی (Reduction Gears)
A291 مشخصات کربن استیل و فولاد آلیاژی فورج شده، در پینیون ها (Pinions)، دنده ها، و شفت های کاهشی
A314 مشخصات نوارها (Bars) و بیلت های (Billets) فولادی زنگ نزن برای فورج شدن
A336 مشخصات فولاد آلیاژی فورج شده برای قطعات با فشار و درجه حرارت بالا
A350 مشخصات کربن استیل و فولادی کم آلیاژ فورج شده، آزمایش چقرمگی مورد نیاز، برای اجزاء و قطعات لوله کشی
A369 مشخصات کربن استیل و فولادی آلیاژی کم کربن فورج شده و لوله های خسته برای سرویس های با درجه حرارت بالا
A372 مشخصات کربن استیل و فولاد آلیاژی فورج شده برای مخازن تحت فشار با دیواره نازک (Thin-Walled)
A388 کاربرد آزمایش التراسونیک برای فورج کردن فولادهای سنگین
A418 روش آزمایش برای معاینه التراسونیک موتورهای فولادی توربین ها و ژنراتورهای فورج شده
A456 مشخصات آزمایش ذرات مغناطیسی مربوط به فورجینگ های میل لنگ (Crankshaft) بزرگ
A469 مشخصات فولادهای فورج شده تحت عملیات خلاء (Vacuum-Treated) برای روتورهای ژنراتورها
A471 مشخصات فولاد آلیاژی فورج شده تحت عملیات خلاء برای چرخ ها و دیسک های روتور توربین
A472 روش تست برای پایداری حرارتی (Heat Stability) روتور و شفت های فورج شده توربین بخار
A473 مشخصات فورجینگ کردن فولاد زنگ نزن
A484 مشخصات الزامات عمومی و کلی برای نوارها، بیلت ها و فورجینگ­های فولاد زنگ نزن
A493 مشخصات سیم های فولادی زنگ نزن و مفتول ها (Wire Rods) برای هدینگ سرد (Cold Heading) و فورجینگ سرد (Cold Forging)
A503 مشخصات آزمایشات التراسونیک مربوط به میل لنگ های فورج شده بزرگ
A508 مشخصات فولاد آلیاژی و کربن استیل فورج شده تحت عملیات خلاء حرارت دیده و سرد شده یا به اصطلاح آبدیده (Quenched and Tempered) برای مخازن تحت فشار
A522 مشخصات فلنج­های فولاد آلیاژی فورج شده و نورد شده 8 و 9 درصد نیکل، اتصالات، شیرها و قطعات برای سرویس با درجه حرارت پایین
A541 مشخصات کربن استیل و فولاد آلیاژی فورج شده آبدیده برای اجزاء مخازن تحت فشار
A565 مشخصات نوارهای فولادی زنگ نزن مارتنزیتی، فورجینگ ها و انباشت فورجینگ (Forging Stock) برای سرویس های بادرجه حرارت بالا
A579 مشخصات فورجینگ های فولادی آلیاژی با استقامت عالی (Superstrength)
A592 مشخصات قطعات و اتصالات فورج شده فولادی کم آلیاژ آبدیده با استقامت بالا برای مخازن تحت فشار
A638 مشخصات انباشت فورجینگ، فورجینگ ها و نوارهای سوپرآلیاژی بر پایه آهن سخت کاری رسوبی برای سرویس های با درجه حرارت بالا
A646 مشخصات بیلت ها و شمشه های (Blooms) فولادی آلیاژی با کیفیت عالی برای فورجینگ های هواپیما و فضاپیما
A649 مشخصات رول های فولادی نورد شده مورد استفاده برای ماشین آلات کاغذ آجدار (Corrugating Paper Machinery)
A668 مشخصات فولاد آلیاژی و کربن استیل فورج شده، برای استفاده در صنایع کلی
A694 مشخصات کربن استیل و فولاد آلیاژی فورج شده برای فلنج­ها، اتصالات، شیرها و قطعات لوله کشی برای سرویس های انتقالی با فشار بالا
A705 مشخصات  سخت کاری زمانی (Age-Hardening) برای فورجینگ های فولادی زنگ نزن
A707 مشخصات فلنج های کربن استیل و فولاد آلیاژی فورج شده برای سرویس های در درجه حرارت پایین
A711 مشخصات انباشت فورجینگ فولادی
A723 مشخصات فولاد آلیاژی فورج شده برای کاربرد اجزاء فشاری با استقامت بالا
A727 مشخصات کربن استیل فورج شده برای قطعات لوله کشی با چقرمگی ذاتی
A745 کاربرد آزمایشات التراسونیک مربوط به فورجینگ های فولادی آستنیتی
A765 مشخصات فورجینگ اجزاء فولادی کم آلیاژ مخازن تحت فشار و کربن استیل با الزامات چقرمگی اجباری (Mandatory Toughness Requirements)
A768 مشخصات فورجینگ کردن فولاد آلیاژی کروم 12 درصد تحت عملیات خلاء برای شفت ها و روتورهای توربین
A788 مشخصات فورج کردن فولاد، الزامات کلی و عمومی
A836 مشخصات فورج کردن کربن استیل پایدار شده با تیتانیوم (Titanium-Stabilized) برای لوله کشی خطوط لوله شیشه ای (Glass-Lined) و سرویس های مخازن تحت فشار
A837 مشخصات فورج کردن فولاد آلیاژی برای کاربردهای کربورایزینگ (Carburizing) (کربن دهی سطحی یا کربوره کرده سطحی)
A859 مشخصات سخت کاری زمانی فولاد آلیاژی فورج شده برای اجزاء مخازن تحت فشار
A891 مشخصات سخت کاری رسوبی فورج کردن سوپرآلیاژ مبتنی بر آهن برای چرخ­ها و روتور توربین ها
A909 مشخصات فورجینگ کردن فولاد میکروآلیاژی (Microalloy)، برای استفاده های صنعتی
A921 مشخصات نوارهای فولادی میکروآلیاژی با کیفیت ویژه و تولید داغ برای فورج کردن داغ (Hot Forging) نهایی
A952 مشخصات اجزاء بلندکننده فولاد فورج شده گرید 80 و گرید 100 و سایر اتصالات پیوندی جوش خورده
A961 مشخصات الزامات رایج برای فلنج های فولادی، اتصالات فورج شده، شیرها و قطعات برای کاربردهای لوله کشی
A965 مشخصات فورجینگ های فولادی آستنیتی برای اجزاء تحت فشار و درجه حرارت بالا
A966 روش آزمایش برای معاینات ذرات مغناطیسی مربوط به فورجینگ های فولادی استفاده شده در جریان های جایگزین (Alternating Current)

 

 

[1] آستمپرینگ: نوعی عملیات حرارتی است که بر فلزات آهنی انجام می‌شود.