در حال نمایش 1–12 از 15 نتیجه

برای محافظت از خوردگی و آسیب پذیری فلزات توسط عمل گالوانیزاسیون، پوششی از فلز روی را بر روی این گونه فلزات آسیپ پذیرقرار می دهند این پوشش متشکل از لایه ی روی و ترکیباتی از آهن می باشد.

اتصالات گالوانیزه بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تولید و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

 پیراد وارد کننده و توزیع کننده انواع اتصالات گالوانیزه مورد استفاده در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و… در صنایع مختلف و از قبیل زانو، سه راه، تبدیل، کپ ، بوشن، نیپل ، تردولت ، ولدولت ، ساکولت و غیره…و در سایزهای استاندارد آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به صنایع مختلف اعلام میدارد.

انواع اتصالات گالوانیزه با برند های :

اتصالات گالوانیزه سیتکو (Sitco)
اتصالات گالوانیزه توپی برزیلی (Tupy)
اتصالات گالوانیزه مک (Mech)
اتصالات گالوانیزه چینی

اتصالات گالوانیزه

بوشن تبدیل گالوانیزه (TUPY)

اتصالات گالوانیزه

بوشن گالوانیزه (TUPY )

اتصالات گالوانیزه

تبدیل گالوانیزه (TUPY)

اتصالات گالوانیزه

چپقی °۴۵ گالوانیزه (TUPY)

اتصالات گالوانیزه

چپقی °90 گالوانیزه (TUPY)

اتصالات گالوانیزه

درپوش گالوانیزه (TUPY)

اتصالات گالوانیزه

روپیچ توپیچ گالوانیزه (TUPY)

اتصالات گالوانیزه

زانو ۴۵ درجه گالوانیزه (TUPY)

اتصالات گالوانیزه

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه (TUPY)

اتصالات گالوانیزه

زانو تبدیل گالوانیزه (TUPY)

اتصالات گالوانیزه

سه راه تبدیل گالوانیزه (TUPY)

اتصالات گالوانیزه

سه راه گالوانیزه (TUPY)