سه راه مساوی پلی اتیلن فلنجدار

سه راه مساوی پلی اتیلن فلنجدار از سایز ۹۰ الی ۳۱۵ میلیمتر 

اتصال سه راه مساوی فلنجدار  با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا به صورت خود رنگ مشکی و یا اختلاط مواد اولیه بیرنگ با مستربچ از سایز 90 میلیمتر تا 315 میلیمتر به صورت فرایند تزریق تولید می گردد.